Oplossen is meer dan winnen

Jong en toch zeer ervaren

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement is in 2019 gestart, maar beschikt toch al over meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur. Oprichter en drijvende kracht achter Regulus is Rik Harmsen. Rik begon zijn carrière in de advocatuur in 1985.

Regulus is een nichekantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht.

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement houdt zich niet alleen bezig met procederen. Wij willen nadrukkelijker werken aan het voorkomen en oplossen van conflicten. Dit doen wij als coach en onderhandelaar bij conflicten, maar ook als bemiddelaar.

Oplossen is meer dan winnen
Iedere zaak is uniek. En die uniciteit bepaalt mede de aanpak die nodig is om het gewenste doel te bereiken. Vaak is onderhandelen verstandiger dan procederen. Dan bekijken we welke rol we daarbij kunnen vervullen: coach, onderhandelaar of bemiddelaar.

Maar in andere gevallen is procederen toch beter, of is er gewoon geen alternatief. In dat geval schuwen wij het niet om de degens in de rechtszaal te kruisen.

Met onze ruim 30-jarige ervaring in het vak zijn wij veelzijdig in de ondersteuning van onze cliënten.

SUCCES EN VOORSPOED

Onze naam is afgeleid van de Latijnse naam voor goudhaantje: Regulus Regulus. Het goudhaantje is het kleinste vogeltje van Europa. Het is een zangvogel die vooral in de toppen van naaldbomen leeft, en daarom ook niet vaak gezien wordt. In de symboliek worden goudhaantjes vaak geassocieerd met succes en voorspoed.

wet corona faillissement

Tijdelijke wet om onnodige corona-faillissementen te voorkomen

17 december 2020 - Rik Harmsen

Er is een tijdelijke wet om te voorkomen dat als gevolg van de corona-crisis ondernemingen nodeloos failliet verklaard worden. Deze nieuwe wet treedt vandaag (17 december 2020) in werking. In deze blog licht ik in het kort toe wat de wet in inhoudt.

bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen

Nieuwe wet regelt bestuurdersaansprakelijkheid bij verengingen en stichtingen

10 december 2020 - Rik Harmsen

Ben ik persoonlijk aansprakelijk? Dat zal menig bestuurder of toezichthouder van een vereniging of stichting zich af en toe afvragen. Dat is heel verstandig, zeker nu de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is aangenomen en vermoedelijk per 1 januari 2021 de van kracht wordt. Hierin worden ook de regels voor de persoonlijke aansprakelijkheid gewijzigd. In dit artikel lees je hoe het zit met bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen. Ook wordt aandacht besteed aan aansprakelijkheid van toezichthouders. Spoileralert: vooral bestuurders en toezichthouders van semipublieke verenigingen en stichtingen moeten dit weten.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen

2 december 2020 - Ellis Samsom

Nadat de Tweede Kamer dit wetvoorstel al op 28 januari van dit jaar had aangenomen, heeft op 10 november nu ook de Eerste Kamer met de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) ingestemd. Kort samengevat komt het erop neer dat met deze wet geregeld wordt dat een aantal bepalingen inzake bestuur en toezicht voor verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen gelijkgetrokken wordt met de regels die al gelden voor de BV en de NV. 

franchisewet

Nieuw: een wettelijke regeling voor franchiseovereenkomsten 

20 november 2020 - Rik Harmsen

Waarom je dit moet lezen?

Franchisegevers zullen snel in actie moeten komen om te zorgen dat zij aan de wet voldoen. Voor het aanpassen van de bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsperiode. Ook franchisenemers doen er goed aan zich in de nieuwe wet te verdiepen. Dan weten ze welke wijzigen ze in hun contracten mogen verwachten.