Oplossen is meer dan winnen

Jong en toch zeer ervaren

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement is in 2019 gestart, maar beschikt toch al over meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur. Oprichter en drijvende kracht achter Regulus is Rik Harmsen. Rik begon zijn carrière in de advocatuur in 1985.

Regulus is een nichekantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht.

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement houdt zich niet alleen bezig met procederen. Wij willen nadrukkelijker werken aan het voorkomen en oplossen van conflicten. Dit doen wij als coach en onderhandelaar bij conflicten, maar ook als bemiddelaar.

Oplossen is meer dan winnen
Iedere zaak is uniek. En die uniciteit bepaalt mede de aanpak die nodig is om het gewenste doel te bereiken. Vaak is onderhandelen verstandiger dan procederen. Dan bekijken we welke rol we daarbij kunnen vervullen: coach, onderhandelaar of bemiddelaar.

Maar in andere gevallen is procederen toch beter, of is er gewoon geen alternatief. In dat geval schuwen wij het niet om de degens in de rechtszaal te kruisen.

Met onze ruim 30-jarige ervaring in het vak zijn wij veelzijdig in de ondersteuning van onze cliënten.

SUCCES EN VOORSPOED

Onze naam is afgeleid van de Latijnse naam voor goudhaantje: Regulus Regulus. Het goudhaantje is het kleinste vogeltje van Europa. Het is een zangvogel die vooral in de toppen van naaldbomen leeft, en daarom ook niet vaak gezien wordt. In de symboliek worden goudhaantjes vaak geassocieerd met succes en voorspoed.

Hoe is maatschappelijk verantwoord besturen juridisch te borgen

9 juni 2020 - Rik Harmsen

Enkele kanttekeningen bij het recente pleidooi van 25 Nederlandse hoogleraren ondernemingsrecht om in de wettelijke taakopdracht van bestuurders en commissarissen op te nemen dat hun vennootschap zich verantwoordelijk gedraagt.

Tijdelijke regeling voor elektronische vergaderingen van rechtspersonen kan beter

14 april 2020 - Rik Harmsen

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een wet aangenomen die het tijdelijk mogelijk maakt om via een elektronisch communicatiemiddel te vergaderen. Dit is nodig omdat in verband met de anti-coronamaatregelen fysieke vergaderingen geen doorgang kunnen vinden. Deze tijdelijke wet is een uitkomst. Zie hierover ook: Corona-noodwet maakt elektronisch vergaderen voor rechtspersonen mogelijk.

Corona-noodwet maakt elektronisch vergaderen voor rechtspersonen mogelijk

9 april 2020 - Rik Harmsen

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. Deze tijdelijke wet gaat onder andere over de wijze van besluitvorming bij rechtspersonen. De wet is op 24 april 2020 van kracht geworden, en loopt in beginsel tot 1 september 2020 waarbij steeds een verlenging van twee maanden mogelijk is. De bepalingen hebben een terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

Vaststellen jaarrekening in tijden van corona

31 maart 2020 - Rik Harmsen

Het opstellen en vaststellen van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich doorgaans afspeelt in de periode van maart tot en met juni. Organisaties zijn nu druk bezig met het opstellen van de jaarrekening, de (eventuele) accountantscontrole en het plannen van de algemene (leden)vergaderingen voor het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge. De maatregelen in verband met de coronacrisis gooien nu flink roet in het eten. Sinds 23 maart jl. geldt dat tot 1 juni alle bijeenkomsten verboden zijn.

Eerst even de wettelijke regels omtrent het opstellen en vaststellen van de jaarrekening op een rijtje.