Oplossen is meer dan winnen

Jong en toch zeer ervaren

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement is in 2019 gestart, maar beschikt toch al over meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur. Oprichter en drijvende kracht achter Regulus is Rik Harmsen. Rik begon zijn carrière in de advocatuur in 1985.

Regulus is een nichekantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht.

Regulus Advocatuur & Conflictmanagement houdt zich niet alleen bezig met procederen. Wij willen nadrukkelijker werken aan het voorkomen en oplossen van conflicten. Dit doen wij als coach en onderhandelaar bij conflicten, maar ook als bemiddelaar.

Oplossen is meer dan winnen
Iedere zaak is uniek. En die uniciteit bepaalt mede de aanpak die nodig is om het gewenste doel te bereiken. Vaak is onderhandelen verstandiger dan procederen. Dan bekijken we welke rol we daarbij kunnen vervullen: coach, onderhandelaar of bemiddelaar.

Maar in andere gevallen is procederen toch beter, of is er gewoon geen alternatief. In dat geval schuwen wij het niet om de degens in de rechtszaal te kruisen.

Met onze ruim 30-jarige ervaring in het vak zijn wij veelzijdig in de ondersteuning van onze cliënten.

SUCCES EN VOORSPOED

Onze naam is afgeleid van de Latijnse naam voor goudhaantje: Regulus Regulus. Het goudhaantje is het kleinste vogeltje van Europa. Het is een zangvogel die vooral in de toppen van naaldbomen leeft, en daarom ook niet vaak gezien wordt. In de symboliek worden goudhaantjes vaak geassocieerd met succes en voorspoed.

corona faillissement

Wetsvoorstel om onnodige corona-faillissementen te voorkomen

8 september 2020 - Rik Harmsen

Om te voorkomen dat als gevolg van de corona-crisis ondernemingen nodeloos failliet verklaard worden, komt de regering met een wetsvoorstel. Hieronder licht ik in het kort toe wat de wet in inhoudt.

ubo register

Verplichte registratie UBO vanaf 27 september een feit 

4 september 2020 - Ellis Samsom

Op 23 juni jl is de wet waarin de registratie van de UBO’s, na diverse malen te zijn uitgesteld, aangenomen. Het UBO register is een gevolg van Europese regelgeving met als doel criminaliteit zoals het witwassen van geld en belastingontduiking tegen te gaan. Door deze registratie is het transparanter wie er daadwerkelijk aan de touwtjes trekt bij een organisatie. Nederland is een van de laatste landen die deze verplichting doorvoert. In ons omringende landen bestaat het UBO-register al langer.

Geldigheidsduur Tijdelijke Wet COVID-19 J&V inzake elektronisch vergaderen verlengd tot 1 oktober 2020

1 september 2020 - Ellis Samsom

In onze eerdere blogs van april en maart dit jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn.

Hoe is maatschappelijk verantwoord besturen juridisch te borgen kopie

9 juni 2020 - Rik Harmsen

Enkele kanttekeningen bij het recente pleidooi van 25 Nederlandse hoogleraren ondernemingsrecht om in de wettelijke taakopdracht van bestuurders en commissarissen op te nemen dat hun vennootschap zich verantwoordelijk gedraagt.