Tijdelijke Wet COVID-19 J&V inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, nu tot 1 juni 2021

Tijdelijke Wet COVID-19 J&V inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, nu tot 1 juni 2021

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. In onze eerdere blogs van april en maart vorig jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn. 

Na het eerste besluit om de duur van deze spoedwet te verlengen tot 1 oktober, is deze wet inmiddels voor een vijfde keer verlengd, ditmaal tot 1 juni 2021. Dit betekent dat het tot 1 juni 2021 mogelijk blijft om op elektronische wijze te vergaderen, ook al voorzien de statuten van uw organisatie hier niet in.

Verlening van deze spoedwet kan onbeperkt plaatsvinden met steeds een periode van twee maanden. 

Deze spoedwet voorziet er overigens ook in dat rechtszittingen elektronisch kunnen plaatsvinden.


Afdrukken