Op welke diensten van advocaten is de Wwft van toepassing

Ondernemingsrecht-Blog

Diensten van advocaten waarop de Wwft van toepassing is

Advies of bijstand bij:

De Wwft is ook van toepassing op advocaten voor zover zij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie en onroerende zaak transactie.

Afdrukken