Geldigheidsduur Tijdelijke Wet COVID-19 J&V inzake elektronisch vergaderen verlengd tot 1 oktober 2020

1 september 2020 - Ellis Samsom

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. In onze eerdere blogs van april en maart dit jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn. 

Inmiddels is bij Koninklijk Besluit besloten om de duur van deze spoedwet vooralsnog met een maand te verlengen. Dit betekent dat het tot 1 oktober 2020 mogelijk blijft om op elektronische wijze te vergaderen, ook al voorzien de statuten van uw organisatie hier niet in.

Verlening van deze spoedwet kan onbeperkt plaatsvinden met steeds een periode van twee maanden. Dat nu voor verlening van een maand gekozen is, heeft te maken met de recesplanning van de Tweede Kamer. De minister heeft al wel aangekondigd dat het aannemelijk is dat voor 1 oktober 2020 opnieuw besloten zal worden tot verlening. 

Deze spoedwet voorziet er overigens ook in dat rechtszittingen elektronisch kunnen plaatsvinden.

Ellis Samsom, 1 september 2020

© Regulus Advocatuur