Algemene opmerkingen

Naar mijn mening voldoet de voorgestelde regeling aan een grote behoefte. Met name voor rechtspersonen wier statuten (nog) niet de mogelijkheid kennen om via een elektronisch communicatiemiddel aan een algemene vergadering deel te nemen. Hoewel het elektronisch deelnemen al sinds 2007 mogelijk is, moet die mogelijkheid wel in de statuten van de rechtspersoon zijn opgenomen. Vaak is dat echter niet gebeurd.

Daarnaast is de bestaande mogelijkheid van een fysieke vergadering waaraan vergadergerechtigden elektronisch kunnen deelnemen in het huidig tijdsbestek van de corona-maatregelen ook voor de rechtspersonen die die mogelijkheid wel in hun statuten hebben overgenomen ontoereikend. Ook voor die categorie rechtspersonen is een tijdelijke afwijkende wettelijke voorziening op zijn plaats. Bij die rechtspersonen hebben vergadergerechtigden namelijk het recht om zelf te kiezen of zij fysiek, dan wel elektronisch aan de vergadering kunnen deelnemen. Daardoor heeft (het bestuur van) de rechtspersoon geen mogelijkheden om het aantal fysieke deelnemers binnen de kaders van de corona-maatregelen te houden.

Volgens de huidige noodverordening van de veiligheidsregio's mogen wettelijk verplichte vergaderingen met maximaal 100 personen doorgaan, maar het is lastig om daarbij de verplichte 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarom zullen rechtspersonen de voorkeur geven aan elektronisch vergaderen.

Terug