taakvervulling

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen