Wet franchise

Nieuw: een wettelijke regeling voor franchiseovereenkomsten