zorgplicht banken

Eerst overleggen, dan pas veilen
Verjaring van de vordering tot schadevergoeding; soms is juridisch inzicht nodig