Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en mag niet worden gezien als een (juridisch) advies. Ieder gebruik van deze informatie is volledig voor uw eigen risico. Het is niet toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van deze weblog openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik hiervan.

Wanneer u informatie verzendt aan ons via e-mail of via de formulieren op deze website, is deze informatie niet beveiligd en wordt deze als niet-vertrouwelijk beschouwd. Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens met zorg. U kunt hier meer over lezen in ons privacybeleid.