Financieel recht:
Meer dan alleen cijfers

Financieel recht:
Meer dan alleen cijfers

vestiging Zeist Regulus advocatuur

Wat valt er eigenlijk onder financieel recht?

Alle organisaties, zowel in de commerciële sector als in de non-profit sector, hebben financiering nodig. Zodra hiervoor een beroep wordt gedaan op externe partijen, betreedt men het terrein van het financieel recht. Of men nu een bankkrediet aantrekt, obligaties uitgeeft of kapitaal aantrekt op de kapitaalmarkt, men krijgt dan met complexe juridische contracten en specifieke regelgeving te maken.

Renteswaps en andere rentederivaten

Beleggingsinstellingen, fondsen, effecten

Bankgaranties

Borgtocht, garantie hoofdelijkheidsverklaring e.d.

Borgtocht, garantie hoofdelijkheidsverklaring e.d.

Renteswaps en andere rentederivaten

Beleggingsinstellingen, fondsen, effecten

Bankgaranties

Uitgelicht: Rentederivaten

Veel ondernemers hebben in het verleden op advies van hun bank renteswaps en andere rentederivaten afgesloten om daarmee hun renterisico af te dekken. Toen de rente vanaf het najaar van 2008 extreem daalde, bleken deze derivaten grote nadelen met zich mee te brengen. Rik Harmsen heeft in de afgelopen jaren al veel ondernemers met succes bijgestaan op het gebied van rentederivaten.