Verplichtingen van banken bij betalingsachterstanden van huiseigenaren

Eerst overleggen, dan pas veilen

28 oktober 2020

Verplichtingen van banken bij betalingsachterstanden van huiseigenaren

Huiseigenaren die een achterstand hebben op hun hypotheeklening lopen het risico dat de bank de woning laat veilen op een openbare veiling. Als hypotheekhouder heeft de bank namelijk het recht van parate executie. Dat betekent dat de bank tot veiling (executoriale verkoop) over kan gaan zonder eerst naar de rechter te hoeven. Dat maakt de positie van de bank zeer sterk.

verjaring schadevergoeding

Verjaring van de vordering tot schadevergoeding; soms is juridisch inzicht nodig

12 oktober 2020

Een vordering tot schadevergoeding verjaart na 5 jaar. Deze termijn begint te lopen zodra de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Dit is de wet. Maar in jurisprudentie heeft de Hoge Raad in de loop der jaren daar nog enkele regels aan toegevoegd.

Rentederivaten: banken gaven u een reddingsvest, maar pakten het weer af toen de storm opstak

4 februari 2020

Bij de verkoop van rentederivaten classificeerden banken ook het grotere MKB als niet-professionele cliënt. Maar toen bleek dat banken niet de daarbij behorende zorgplicht in acht genomen hadden, vonden banken dat deze cliënten hun eigen boontjes maar hadden moeten doppen. De banken geven niet thuis als ze worden aangesproken op niet naleving van de zorgplicht. Deze opstelling van de banken is niet alleen onfatsoenlijk, maar ook nog strijdig met de MiFID-richtlijn en de Wft. Waarom dat zo is, leest u hieronder.

Nieuwsoverzicht

Aanmelden voor nieuwsbrief

Aanmelden