Achter iedere onderneming zitten echte mensen

Wat valt er eigenlijk onder ondernemingsrecht?

Onder ondernemingsrecht verstaan we meestal dat deel van het recht dat gaat over de inrichting en werking van rechtspersonen. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld de juridische structuur van rechtspersonen en de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen de verschillende organen. Hierover kunnen vragen en meningsverschillen bestaan. Meestal gaat het dan om de vraag wie binnen de rechtspersoon de macht heeft.

Naast bovengenoemde interne aangelegenheden (vennootschapsrecht) worden ook duurzame samenwerkingen tussen rechtspersonen tot het ondernemingsrecht gerekend. Daarbij valt o.a. te denken aan fusies en overnames, joint-ventures en samenwerkingsovereenkomsten.

In de commerciële sector zijn de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap de meest voorkomende rechtsvormen. Daarnaast wordt ook de coöperatieve vereniging (coöperatie) steeds populairder. En ook de maatschap, vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv) blijven actuele rechtsvormen.

In de non-profit sector ziet men vooral stichtingen en verenigingen. Maar ook hier komen coöperaties en besloten vennootschappen voor.

Fusies en overnames
Opzetten en beëindigen van samenwerkingen
Corporate governance
Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen
Commerciële contracten
Enquêteprocedures
Geschillenregeling
Geschillen over jaarrekeningen

Uitgelicht: Corporate secretary

Om bedrijven en instellingen de weg te wijzen in het woud van regels en om ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd hebben wij een corporate secretary. Deze helpt u om juridische valkuilen te ontwijken en behoedt u daardoor voor veel narigheid.