Wat is een corporate secretary

Een corporate secretary wijst binnen een organisatie de weg in de interne procedures en weet wie welke taken en bevoegdheden heeft. Hij/zij is de rechterhand van de bestuursvoorzitter en van de voorzitter van de raad van commissarissen op het gebied van de corporate governance. Een corporate secretary is een onmisbare spin in het web voor de naleving van de wetten en statuten. Hij/zij bewaakt de interne procedures en stelt de noodzakelijke stukken op. De corporate secretary is een vraagbaak op het gebied van corporate governance.

Corporate secretary, Regulus advocatuur
Rik Harmsen, Regulus advocatuur

Een externe corporate secretary voor uw organisatie

Grote organisaties hebben meestal een bestuurssecretaris / corporate secretary aangesteld. Maar in het MKB ontbreekt die vaak. Een deskundige externe corporate secretary is dan een uitstekende oplossing. Regulus heeft een externe corporate secretary voor uw organisatie.

Onze corporate secretary is een ervaren en deskundige bestuurssecretaris en paralegal. Onze corporate secretary beschikt over een gedegen kennis van corporate governance, maar is geen jurist. Voor de meest voorkomende taken van de corporate secretary is dat ook geen vereiste. Maar de corporate secretary heeft korte lijnen met onze advocaat. Bij complexere vraagstukken wordt snel en gemakkelijk de deskundige hulp van een gespecialiseerde advocaat ingeschakeld.

Twee voorbeelden

Het bestuur van een B.V. wil een grote investering doen. In de statuten staat dat voor het doen van grote investeringen voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen nodig is. Als het bestuur de investering doet zonder de goedkeuring te vragen, kan dat gevolgen hebben voor de positie van de bestuurders en voor hun persoonlijke aansprakelijkheid.

De aandeelhouders besluiten tot een dividenduitkering. De wet bepaalt dat het bestuur die dividenduitkering vervolgens moet goedkeuren. Zonder die goedkeuring kan een dividenduitkering teruggevorderd worden. Het bestuur moet toetsen of de betaling van de opeisbare schulden niet in gevaar dreigt te komen door de dividenduitkering. Het betalen c.q. ontvangen van dividend terwijl het men weet of behoort te weten dat daardoor betalingsproblemen ontstaan, kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.