Ellis Samsom

Bij Regulus ben ik werkzaam als paralegal, waarbij ik de advocaten assisteer bij o.a. feitenonderzoek, het uitspitten en ordenen van dossiers en het voorbereiden van processen.

Naast mijn werkzaamheden als paralegal bij Regulus ben ik ook voor verschillende organisaties werkzaam als corporate secretary, of in goed Nederlands: bestuurs- of directiesecretaris.

Een corporate secretary wijst binnen een organisatie de weg in de interne procedures en weet wie welke taken en bevoegdheden heeft. Hij/zij is de rechterhand van de bestuursvoorzitter en van de voorzitter van de raad van commissarissen op het gebied van de corporate governance.

Rik Harmsen, Regulus advocatuur
Ik vind het leuk om organisaties te helpen bij het vinden van hun weg in het woud van wettelijke en statutaire regels. Het meeste plezier schep ik in het begeleiden van organisaties in statutenwijzigingstrajecten. Ik maak hierbij de vertaalslag van praktijk naar statuten en reglementen, met als insteek dat het in voor iedereen zoveel mogelijk begrijpelijke tekst geschreven is. Als extra service kan ik van het totaal van statuten en reglementen een governance guide opstellen.