Rik Harmsen

In 1985 ben ik in de advocatuur gestart. Tot 2001 was ik partner bij AKD en van 2001 tot 2004 ben ik hoofd van de juridische afdeling van Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) geweest. In 2004 keerde ik terug in de advocatuur. Ik had eerst mijn eigen eenmanspraktijk en was vanaf 2008 partner en oprichter van immix advocaten ׀ mediators. In 2019 heb ik een nieuwe start gemaakt met de oprichting van het niche-kantoor Regulus Advocatuur & Conflictmanagement.

Ik heb mijzelf breed ontwikkeld. Ik ben afgestudeerd in zowel burgerlijk recht als fiscaal recht. Daarnaast het ik de opleiding tot mediator afgerond en ben ik opgeleid als coach (ervaringsgericht leren met paarden). Naast het inhoudelijke juridische werk, heb ik ook ervaring opgedaan in leidinggevende rollen.

Rik Harmsen, Regulus advocatuur

Voor samenwerken zijn regels nodig. Het effect van regels en afspraken op de samenwerking tussen mensen en organisaties heeft mij altijd geboeid. Vandaar mijn fascinatie voor het vennootschapsrecht en ondernemingsrecht. Maar een samenwerkingsrelatie laat zich niet volledig in juridische regeltjes vatten. Daarom zet ik ook niet-juridische tools in om problemen en conflicten rond samenwerkingen te voorkomen en op te lossen.

Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in economie en financiën. Die interesse kwam goed van pas bij mijn studie fiscaal recht, maar ook toen ik mij richtte op de gevolgen van rentederivaten. Inmiddels heb ik al heel wat ondernemers en beleggers kunnen helpen aan een – al dan niet via de rechter – afgedwongen compensatie voor hun rentederivaat.

Rechtsgebiedenregister

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten op de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht, Financieel recht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Refentie

"Voor ons is heel fijn dat jij een stabiele factor bent met veel kennis. Daarbij vind ik dat jij een hele plezierige manier van werken hebt; professioneel, inhoudelijk sterk en scherp, betrokken, vriendelijk en rustig; helemaal super!"

K. (eigenaar familiebedrijf)