organogram

Verplichte registratie UBO vanaf 27 september 2020 een feit

Op 23 juni jl is de wet waarin de registratie van de UBO’s, na diverse malen te zijn uitgesteld, aangenomen. Het UBO register is een gevolg van Europese regelgeving met als doel criminaliteit zoals het witwassen van geld en belastingontduiking tegen te gaan. Door deze registratie is het transparanter wie er daadwerkelijk aan de touwtjes trekt bij een organisatie. Nederland is een van de laatste landen die deze verplichting doorvoert. In ons omringende landen bestaat het UBO-register al langer.

Wat is een UBO

UBO staat voor Ultimate Benificial Owner, of in goed Nederlands uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn natuurlijke personen die een (in)direct belang hebben van 25% of meer van het kapitaal, danwel op een andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen bij deze organisatie. Hoe je dit precies moet uitzoeken, zullen we in een volgend blog uitleggen.

Voor wie geldt de registratieplicht

In Nederland zijn de volgende rechtsvormen verplicht hun UBO(‘s) in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten (BV) en naamloze vennootschappen (NV)
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV) 

Kerkgenootschappen moeten ook UBO's gaan inschrijven, maar op dit moment is nog niet bekend wanneer dit mogelijk is. Zij krijgen hierover bericht van de Kamer van Koophandel.

Geen verplichting

De verplichte registratie geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven.

Welke gegevens worden openbaar
Een deel van de UBO gegevens moeten volgens de wet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betreft de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en – jaar
 • nationaliteit
 • land waarin de UBO woonachtig is
 • aard en de omvang van het economisch belang van de UBO in de betreffende rechtspersoon

Alleen voor de bevoegde autoriteiten (zoals OM, politie, FIOD, DNB, AFM ) zijn de volgende aanvullende gegevens zichtbaar:

 • BSN of vergelijkbaar buitenlands fiscaal nummer
 • geboortedag, -plaats en -land

Afscherming

Een UBO kan bij de Kamer van Koophandel een verzoek indienen tot afscherming van de persoonsgegevens, in geval van  minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid, of in geval van een onevenredig risico op bijvoorbeeld fraude, ontvoering en chantage. In het tweede geval wordt dit verzoek alleen gehonoreerd als het personen betreft die van overheidswege worden beschermd of beveiligd. In beide gevallen geldt de afscherming alleen voor de persoonsgegevens van de betreffende UBO; de aard en omvang van het belang van de betreffende UBO worden wel vermeld.

Inschrijven UBO’s bij Kamer van Koophandel

Alle bestaande UBO-plichtige organisaties zullen van de Kamer van Koophandel bericht ontvangen, waarin staat hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Aan de inschrijving zijn geen extra kosten verbonden. De inschrijving moet uiterlijk 27 maart 2022 doorgegeven zijn. Voor na 27 september startende organisaties geldt deze verplichting direct.

Is uw vraag nog niet beantwoord of hebt u behoefte aan advies, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.