Waarnemingsregeling

‘Een ongeluk zit in een klein hoekje.’

Hoewel wij uiteraard ons best doen om onze cliënten zo goed mogelijk bij te staan, kan niemand garanderen dat hem nooit iets zal overkomen. Om te voorkomen dat cliënten de dupe worden van ongeplande langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld ingeval van ongeval, ziekte of overlijden) hebben wij een waarnemingsregeling.

Wij hebben met één of meer andere advocaten afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat bij ongeplande langdurige afwezigheid de zaken voor onze cliënten zo goed mogelijk behartigd blijven. En we houden die afspraken ook actueel.

Wat is er dan geregeld?

Ons secretariaat, in de persoon van Cindy Eradus, blijft gewoon bereikbaar via de gebruikelijke kanalen (telefoon 06-50591368 en cindy.eradus@regulusadvocatuur.nl)

Wij hebben mr. Luuk Driegen (www.dmadvocatuur.nl) aangewezen als praktijkwaarnemer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 030-2287845 en per e-mail op (contact@dmadvocatuur.nl).

De praktijkwaarnemer wordt geassisteerd door onze secretaresse Cindy Eradus en onze paralegal Ellis Samsom (telefoon 030-6934557). Samen zullen zij zo spoedig mogelijk inventariseren wat er in iedere zaak gedaan moet worden. Zo nodig zal er uitstel gevraagd worden.

De praktijkwaarnemer pakt de dingen op die niet kunnen worden uitgesteld. Daarnaast zal hij contact opnemen met onze cliënten om te bespreken hoe de werkzaamheden in iedere zaak het beste kunnen worden voortgezet. De praktijkwaarnemer kan voorstellen om de behandeling van de zaak tijdelijk of definitief zelf over te nemen of de zaak over te dragen aan een andere advocaat. Uiteraard is alles afhankelijk van de concrete omstandigheden, waaronder de verwachte duur van de afwezigheid.

We hopen natuurlijk dat het nooit zover zal komen. Maar als het er toch van komt, blijft het ongemak voor onze cliënten hopelijk beperkt.